PRISTOPI ZA POVEČANJE KOLIČINE MLEKA

Obstaja veliko razlogov za nizko količino mleka ali njen nenaden upad. V svetu izključnega črpanja poznamo tri temeljne pristope za višanje količine: črpanje “v prazno”, intervalno črpanje in dodajanje runde. Ker smo si ženske med seboj različne, so tudi pristopi različno učinkoviti. Uporabljajo se predvsem takrat, ko opazimo upad sicer dobro vzpostavljene količine.

Črpanje “v prazno”

Črpanje “v prazno” pomeni, da z aktivnim črpanjem nadaljujemo še nekaj minut po tem, ko sta dojki že prazni in le še tu in tam opazimo kakšno kapljo mleka. Pristop ni časovno omejen, zato ga lahko uporabljamo pri vsaki rundi od prvega dneva dalje. Če je črpanje v prazno iz kateregakoli razloga neprijetno, bo povsem enak učinek z ročnim izbrizgavanjem.

Včasih se zgodi, da ni mogoče sprožiti drugega izcejalnega refleksa. V tem primeru stimulacija velja kot črpanje “v prazno”.

Pristop se uporablja kot stalna stimulacija za laktacijo, saj telesu nenehno sporočamo, da naj proizvede več mleka. Učinek je opazen že po nekaj dneh. Obvezno ga vključimo v vsako rundo, kadar zvišujemo količino po slabem začetku (= po nekaj tednih neučinkovitega pristavljanja/črpanja).

Intervalno črpanje

Intervalno črpanje je bolj poznano kot power pump/pumping, lahko ga imenujemo tudi črpanje v skupkih. Izvaja se enkrat ali dvakrat dnevno v krajšem časovnem obdobju (teden ali dva).

Je približno eno uro trajajoča runda, v kateri se izmenjujejo črpanje in premori. Na spletu se najde veliko načrtov, koliko minut naj traja posamezna etapa črpanja in koliko premori. Povsem vseeno je, kateri načrt izberete; važno je zgolj, da več časa črpate kot počivate.

Vzorčen načrt za intervalno črpanje z enojno ali dvojno črpalko.

Intervalno črpanje deluje na dveh področjih: pospeši laktacijo in postopoma dviguje količino. Ni ga treba posebej uvajati v urnik, le eno ali dve rundi podaljšamo. Napredek merimo s skupno dnevno količino, saj pri posameznih rundah pogosto ni tako izrazite razlike med prej in potem.

Dodatna runda

Dodatna runda je lahko začasna ali dlje časa trajajoča rešitev za dvig in vzdrževanje količine mleka. Začasno lahko pomaga, kadar količina upade zaradi menstruacije, stresa ali nedoslednega urnika. V takšnih primerih jo uvedemo skoraj intuitivno, saj je nujna za zagotavljanje zadostne količine mleka. Ta se običajno izboljša v nekaj dneh.

Kot dlje časa trajajočo rešitev je uporabimo v primeru, ko pride do upada količine zaradi prilagajanja urnika in izpuščanja runde. Lahko jo uvedemo ob isti uri, lahko v drugem delu dneva. Slednje pride v poštev, ko z dodatno dnevno rundo nadomestimo izpuščeno nočno.